Eren CAN

Batı Merkezli Görme Biçimlerinin Tarihte Değişimi ve Mekân Algısına Etkileri

Evolution of the Western-Centric Ways of Seeing Throughout History and Its Influences on Space Perception

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi

2022-Cilt: 7 Sayı: 13

328-346

Göz-merkezcilik, mimari temsil, görme biçimleri, mekân algısı, duyular

ways of seeing, architectural representation, senses, occular-centricism, space perception

29615