7
Benzer Makaleler

Kurumsal Bakım Çalışanlarının Gözünden Bakım Emeği ve Pandemi Sonrası Uzun Dönemli Yaşlı Bakımı: Niteliksel Bir Araştırma

Çalışma ve Toplum

Başak AKKAN, Cemre CANBAZER ŞANLI

Pnömoni Tanılı Çocuk Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

Hüseyin Emre TOSUN, Raziye ÇELEN

Bebekler İçin Yüzdürme Aktivitesi : Gözlemsel Bir Çalışma

Istanbul Kent University Journal of Health Sciences

Özge Eda KARADAĞ, Merve AZAK, Duygu GÖZEN

Güneş Enerjisi Sistemlerinde Yenilikçi ve Akıllı Bakım Onarım

Journal of Information Systems and Management Research

Serkan SAVAŞ, Kazım DURAKLAR, Oğuzhan Alaattin ÇINAR, Mustafa KOÇ, Ali TURAN, Uğur USLU, Abdullah Said DOĞANAY, Orhan Gazi ÖZCEYHAN, Muhammed Yasin DESTAN, Hüseyin DUŞBUDAK

Orta Çağ’da yazılmış bazı Arapça kaynaklara göre Efesli Rufus’un çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine söyledikleri

Dört Öge

Ahmet ACIDUMAN, Çağatay AŞKİT

Türkiye’de Özel Gereksinimli Bireylerin Aileleri İçin Yapılmış Aile Eğitim Programlarının Alanyazın İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Elif ALPAY ÇELİK, Raziye ERDEM

Türkiye’deki Çocuk Müzelerinin Turizm Bağlamında İncelenmesi*

Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi

Özlem GÜNCAN

Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Çocuk ve Ebeveynlerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi

Genel Tıp Dergisi

Ayşegül KARACA, Ayfer AÇIKGOZ