Firdevs Ebru ÖZDEMİR, Mualla YILMAZ

The Relationship Between Depression and Sexual Problems in Patients with Peripheral Artery Disease

The Relationship Between Depression and Sexual Problems in Patients with Peripheral Artery Disease

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2023-Cilt: 7 Sayı: 1

19-27

Periferik arter hastalığı, depresyon, cinsellik, hemşirelik

Peripheral artery disease, depression, sexuality, nursing

76 25

7
Benzer Makaleler

Ortalama Trombosit Hacmi/Trombosit Sayısı (MPV/PLT Oranı ile Periferik Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

Genel Tıp Dergisi

Serhat ÇALIŞKAN, Ferit BÖYÜK

Hemşirelik sürecinin evrimsel gelişimi hemşirelik süreci

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Meryem Türkan ERER, Meltem AKBAŞ, Gülay YILDIRIM

ATP bağımlı potasyum kanalı geninde (KCNJ8) rastlanan S422L varyasyonun koroner arter hastalığıyla ilişkisinin araştırılması

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Didem SEÇER, Merih AKKAPULU, Metin YILDIRIM, Ahmet ÇELİK, Özden VEZİR, Nehir SUCU, Ali YALIN

Combined Percutaneous Aortic Valve Replacement and Unprotected Left Main Stenting in a Patients with Multiple Comorbidities;Stepwise Approach

Sakarya Tıp Dergisi

Cenk SARI, Serdal BAŞTUĞ, Mustafa DURAN, Engin BOZKURT

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanılı Hastaların Fonksiyonel Durumları ile D Tipi kişilik ve Psikiyatrik Belirtileri Arasındaki İlişki

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

İbrahim YAĞCI, Gökhan PERİNCEK

The Relationship Between Depression and Sexual Problems in Patients with Peripheral Artery Disease

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Firdevs Ebru ÖZDEMİR, Mualla YILMAZ

Liken planus ve Sedef Deri Hastalıklarının Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Sınıflandırılması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Ahmet ÇİFCİ, Muhammer İLKUÇAR, Mehmet Recep BOZKURT, Yılmaz UYAROĞLU

Romatoid Artritli Hastalarda Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı Sıklığı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Ayşe KEFELİ, Feyyaz ONAYRILI