Tolga BEKLER, Alper DEMİRCİ

Çanakkale-Ayvacık Deprem Etkinliği İlksel Gözlemleri ve Değerlendirmeleri

Preliminary Observations and Assessment of Çanakkale-Ayvacık Earthquake Activity

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences

2018-Cilt: 4 Sayı: 1

1-13

Ayvacık, deprem, sismik network, sismotektonik

Ayvacık, earthquake, seismic network, seismotectonics

136 19

7
Benzer Makaleler

Çanakkale-Ayvacık Deprem Etkinliği İlksel Gözlemleri ve Değerlendirmeleri

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences

Tolga BEKLER, Alper DEMİRCİ

Zorunlu Deprem Sigortası Farkındalığının Ölçülmesi: Karabük İli Örneği

Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi

Hasan ÖZEL, Muhammet Oğuzhan ÖZTAŞ

Impact of small-world topology on the performance of a feed-forward artificial neural network based on 2 different real-life problems

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Okan ERKAYMAZ, Mahmut ÖZER, Nejat YUMUŞAK

Sismotektoniğe ve sismik boşluğa DInSAR yaklaşımı: Kuzey Anadolu Fay Zonunun Erzincan havzası kesimi (doğu Türkiye)

Yerbilimleri

Onur KÖSE, Mehmet Tekin YÜRÜR, Jean CHOROWICZ

AYVACIK DEPREMİ ÜZERİNDEN AFET LOJİSTİĞİ KONUSUNDA UZMAN GÖRÜŞLERİ

İşletme Bilimi Dergisi

Sedat BOSTAN, Merve YAMAN YÜCE

Ayvacık Barajı (Çanakkale) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) Populasyonuna Ait Parametrelerin Belirlenmesi

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

Erdogan ÇİÇEK, Sevil BİRECİKLİGİL, Orhan YAVUZ, Burak SEÇER, Süleyman KESKİN

AYVACIK’TA (ÇANAKKALE) SURİYELİLERİN GÖÇ VE YERLEŞİM SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

lnternational Journal of Geography and Geography Education

Kerim TAŞKIN, Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN

ÇANAKKALE AYVACIK KÖYLERİNDE TÜRKMEN GİYİM KUŞAMI ÜZERİNE DİL-KÜLTÜR, FOLKLOR BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Minara GULİYEVA