Emre YAŞAR

Turizm Alanında Kişilik Özellikleri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi

Journal of Humanities and Tourism Research

2023-Cilt: 13 - Sayı: 1

86-99

Kişilik Özellikleri, Turizm, Bibliyometrik Analiz

227147