Elif DUMANLI, Yasemin ESEN

Çocuk Romanlarında Atılganlık Becerileri: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Çözümleme

Assertiveness Skills in Children’s Novels: An Analysis in the Context of Gender

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 56 - Sayı: 1

195-245

Çocuk kitapları, sosyal beceriler, atılganlık becerileri, toplumsal cinsiyet

çocuk edebiyatı, sosyal beceriler, atılganlık becerileri, toplumsal cinsiyet

41958

Benzer Makaleler

Küçük Çocukların Sosyal Becerileri ile Sosyal Duygusal İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Journal of Sustainable Education Studies

Hülya GÜLAY OGELMAN, Döne KAHVECİ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ İNCELENMESİ (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ali ERÇAKIR, Canan YÖRÜK

İNSAN HAKLARI, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİAVRUPA PARLAMENTOSUNDA KADIN TEMSİLİYETİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Duru ŞAHYAR AKDEMİR, Selenay TÜFEKÇİOĞLU, Berkay KARLIDAĞ

Matematiğin Cinsiyetinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerinden Anlamlandırılması

Educational Academic Research

Gülşah ÖZDEMİR BAKİ, Esra KARAKUŞ UMAR

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN: KURAMSAL BİR TARTIŞMA

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Nurgül ERGÜL GÜVENDİ

Normal ve Üstün Zekâlı Çocukların Sosyal Uyum ve Beceri Düzeyleri ile Ebeveynlerinin Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Tuba EKER ÜNAL, Deniz YILDIZ

ÇOCUK KÜTÜPHANECİLERİNİN RESİMLİ KİTAP SEÇME KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Sakine HAKKOYMAZ, Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN

ÖZBEK ASILLI AFGAN GÖÇMEN KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE GÖRE MEKÂN KULLANIMI VE KÜLTÜREL ADAPTASYON SORUNLARI: OVAKENT ÖRNEĞİ (HATAY)

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mürşide COŞKUN, Bayram ÇETİN