Zeynep AKBUDAK

Günümüz Kur’an Meâllerinde Öne Çıkan Bazı Temel Problemler

Some Basic Prominent Problems Emerged in The Interpretation of Qur’an

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2023-Sayı: 32

68-83

Kur, Tefsir, Meâl, Tercüme, Edebi sanatlar, Nahiv, Sarf

Kur, Tefsir, Meâl, Tercüme, Edebi sanatlar, Nahiv, Sarf, Kur, Tefsir, Meâl, Tercüme, Edebi sanatlar, Nahiv, Sarf

313 83

7