Ramazan UCTU

İNOVASYON EKOSİSTEMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENDÜSTRİSİ: VAKA ANALİZİ ÇALIŞMASI

INNOVATION ECOSYSTEMS AND BIOTECHNOLOGY INDUSTRY: CASE ANALYSIS

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

2022-Cilt: 17 - Sayı: 2

91-105

İnovasyon, İnovasyon ekosistemi, Biyoteknoloji, Guney Afrika., Innovation, Innovation ecosystem, Biotechnology, South Africa.

Innovation, Innovation ecosystem, Biotechnology, South Africa.

43449