Mehlika KARAGÖZOĞLU ASLIYÜKSEK

Viyana’da İskenderiye İzleri: Papirüs Müzesi

Alexandria Traces in Vienna: Papyrus Museum

Türk Kütüphaneciliği

2013 - Cilt: 27 - Sayı: 3

537 - 543

papyrus, Papyrus Museum, Austrian National Library, world heritage

27 13