Mehmet Ali ÖZÇELİK, Ahmet AYCAN

Manyetik Olarak Etkileşen Bobinlerin Alternatif ve Doğru Akımda İncelenmesi

Analysis of Magnetic Interactive Coils under The Alternative and Direct Currents

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

2017-Cilt: 20 - Sayı: 4

172-180

Bobin, Kuplaj Katsayısı, Manyetik Akı

Coil, Coefficient of Coupling, Magnetic Flux

27915