Fatih ERDEM

Bir Plastik Enjeksiyon Tesisinde Kullanılan Hammaddelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi

Investigation of Raw Materials Used in a Plastic Injection Facility in terms of Occupational Health and Safety

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi

2022-Cilt: 6 - Sayı: 3

153-167

Plastik, İş Güvenliği, Hammadde, Enjeksiyon Makinesi, Çalışan

Plastic, Occupational Safety, Raw Materials, Injection Machine, Employee

3623