Derviş BOZTOSUN, Sermed DOĞAN, Fatih ADLI

SAĞLIK EKONOMİSİNE YÖNELİK ALANYAZININ BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF THE LITERATURE ON HEALTH ECONOMY WITH THE BIBLIOMETRIC ANALYSIS METHOD

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 6 - Sayı: 2

1-22

sağlık, sağlık ekonomisi, bibliyometrik analiz

health, health economics, bibliometric analysis

70 52

7
Benzer Makaleler

Son On Yıldaki ÇKKV Yöntemlerinin Bibliyometrik Analizi: WASPAS, MABAC, EDAS, CODAS, COCOSO ve MARCOS

Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi

Büşra AYAN, Seda ABACIOĞLU

SAĞLIK KURUMLARINA YAPILAN GERİ ÖDEME YÖNTEMLERİNİN SAĞLIK EKONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Mustafa BUĞDAYCI, Leyla YUMRUKAYA, Selen YEĞENOĞLU

DİJİTAL DİPLOMASİ ALANINDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Gökhan TURHAN, Yeliz TÜRKOĞLU

Türkiye’de Wellness Kavramına İlişkin Lisansüstü Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi

Mehmet ARMAĞAN, Batuhan KAYAHAN, Aysel YILDIZ ÖZER

Bir Araştırma Metodolojisi Olarak Sistematik Literatür İncelemesi: Meta-Sentez Yöntemi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Arzu TOKER

Turizm ve Çocuk İlişkisi: Turizm ile Çocuğu İlişkilendiren Çalışmalara Yönelik Bibliyometrik Bir Değerlendirme

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi

Gizem ŞAHİN, Orhan AKOVA

TÜRKİYE’DE MÜZİK VE DEĞERLER EĞİTİMİ KONULARINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Online Journal of Music Sciences

Ersin TURHAL, Yusuf VARIŞ

Türkiye’de Bakteriyolojik Su Kalitesi Konusunda Yapılan Bilimsel Araştırmaların Bibliyometrik Analizi (1999-2019)

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences

Serdar AKDUMAN, Muhammed DEMİRBAĞ, Nüket SİVRİ