Tuğba Meral Türkmenoğlu

AHMED VEFİK PAŞA’NIN LEHCE-İ OSMÂNÎ ADLI SÖZLÜĞÜNDE /ė/ ÜNLÜSÜ

Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi

2017-Cilt: 2 - Sayı: 4

48-56

Sözlükler, /ė/ ÜNLÜSÜ

59 33

7