Benzer Makaleler

2008 EKONOMİK KRİZİNİN GIDA VE TEKSTİL FİRMALARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA ANALİZİ: İMKB’DE BİR UYGULAMA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Mustafa EMİR, Duygu ARSLANTÜRK, Uğur SEVİM

BİM MAĞAZALAR ZİNCİRİ VE TÜRKİYE PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİLANÇO VE GELİR TABLOLARI ÜZERİNE ORAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE BİR ARAŞTIRMA

Journal of Life Economics

Hasan KAZAK

ÜCRETLENDİRMEDE PUAN YÖNTEMİ, KIDEM VE BAŞARI DEĞERLENDİRME: BİR İMALAT İŞLETMESİNİN İÇ ÜRETİM BÖLÜMÜNDE UYGULAMA

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Ergün ERASLAN, Alper ARIKAN

Kavram Haritalarının Puanlanmasında Puanlayıcı ve Puanlama Yöntemi Etkisinin Genellenebilirlik Kuramıyla İncelenmesi

Eurasian Journal of Educational Research

Bayram CETIN, Nese GULER, Rabia SARICA

Turizm Sektörünün Finansal Performansının Oran Analizi ve Topsis Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Nilgün BİLİCİ

Geri Kazanım Maliyetlerinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Gıda İşletmesi Örneği

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Abitter ÖZULUCAN, Seher Meral ÇEVİREN

Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkilerinin Analizi

Turizm Akademik Dergisi

Erdinç KARADENİZ

KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARİ BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZ EDİLMESİ

Muhasebe ve Denetime Bakış

Gamze Ayça KAYA