Ömer ÇATAL, Adem KORKMAZ

AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN BAŞARI VE BAŞARISIZ DİNAMİKLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ISPARTA VE BURDUR ÖRNEĞİ

A RESEARCH ON SUCCESS AND FAILURE DYNAMICS AFFECTING THE SUSTAINABILITY OF FAMILY BUSINESSES: THE CASE OF ISPARTA AND BURDUR

Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi

2020-Cilt: 2 - Sayı: 2

178-194

Aile İşletmeleri, Başarı ve Başarısızlık Dinamikleri, Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliği

Family Businesses, Success and Failure Dynamics, Family Business Sustainability

8746