Aydın GÜLAN

Mühendislik Bilimlerinin İş Akış İyileştirmeleri için Kullandığı “Kısıtlar Teorisi” Yaklaşımıyla İdari Yargıda Zaman Yönetimine Bir Bakış

A Review of Time Management in Administrative Jurisdiction with The “Theory of Constraints” Approach

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

2019-Cilt: 18 - Sayı: 1

23-30

İdari Yargıda Zaman Yönetimi, Kısıtlar Teorisi, Makul Süre, Adil Yargılanma

Time Management in Administrative Justice, Theory of Constraints, Reasonable Time, Fair Trial

10349