Onur TUTULMAZ, Hasan ŞAHİN

Türk Havayolu Ulaştırmasının Açılım Dönemine Yönelik Teknik Etkinlik Analizi: Bir Stokastik Sınır Yöntemi Uygulaması

Technical Efficieny Analysis over the Liberalization Period of the Turkish Air Transportation Case: A Stochastic Frontier Method Application

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2014-Cilt: 18 - Sayı: 2

49-73

Etkinlik, Teknik Etkinlik, Stokastik Sınır, Hava Ulaştırması, Havacılık, Türkiye

Efficiency, Technical Efficiency, Stochastic Frontier, Air Transportation, Aviation, Turkey

6731