7
Benzer Makaleler

Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bazı Teknoloji Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Emre BULUT, Ahmed İhsan ŞİMŞEK

BİST BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ MULTIMOORA YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇÜMÜ

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Ceyda YERDELEN KAYGIN

ZİNCİR TEKNOLOJİSİ KULLANAN VE MARKA DEĞERİ YÜKSEK ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

PressAcademia Procedia

Buket Atalay AYCAN, Hamide OZYUREK

DEĞİŞEN PİYASALARDA GIDA VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Bahan YENİLMEZ

Entropi Tabanlı PROMETHEE Yöntemi ile Covid-19 Pandemisinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Bilişim Sektörü Örneği

Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi

Kemal TÜMİNÇİN, Ahmet ÖZTEL, Kenan KORKMAZ

Eskişehir Sulaması Sağ Sahil Sulama Alanında Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Tarım Bilimleri Dergisi

Boğaçhan BENLİ, Mevlüt BEYRIBEY

Eskişehir Sulaması Sağ Sahil Sulama Alanında Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Journal of Agricultural Sciences

Boğaçhan BENLİ, Mevlüt BEYRIBEY

Türkiye’de E-Ticaret Hizmetlerinin Moora Yönetimi ile İncelenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cemalettin HATİPOĞLU, İnci Merve ALTAN