Özgür Teraman, Burak ÇELİK

Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetim Raporuna Yansıtılması: Bağımsız Denetçileri Etkilemesi Üzerine Bir Araştırma

Reflection of Key Audit Matters on Independent Auditors’ Report: The Effect on Auditors

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2019-Cilt: 23 - Sayı: 1

49-61

Bağımsız Denetim Raporu, BDS 701, Kilit Denetim Konuları

Independent Audit Report, ISA 701, Key Audit Matters

83 29

7