Denetişim-Cover
  • ISSN: 1308-8335
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2009
  • Yayıncı: Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER)

10.4b2.7b