Chinara RUSTAMLI, Süleyman BALYEMEZ

TARİHİ İPEK YOLUNUN BAKÜ İÇERİŞEHİR’DE BIRAKTIĞI ESERLERİN KENT İMAJINDAKİ YERİ

SEEKING THE TRACES OF ARTIFACTS OF HISTORICAL SILK ROAD ON BAKU OLD CITY IN THE IMAGE OF THE CITY

PLANARCH - Design and Planning Research

2018-Cilt: 2 - Sayı: 2

59-79

kent imajı, Tarihi İpek Yolu, Azerbaycan, Bakü İçerişehir

Image of the City, Historical Silk Road, Azerbaijan, Baku Old City

5020