Gamze AKBAŞ, Zühal ÖZCAN

YAPIM TEKNİĞİ FARKLILIKLARININ MEKANA YANSIMASI: UZUNGÖL VE TAŞKIRAN ÖRNEĞİ

REFLECTIONS OF CONSTRUCTION TECHNIQUES DIFFERENCES ON SPACE: EXAMPLE OF UZUNGÖL AND TAŞKIRAN

PLANARCH - Design and Planning Research

2018-Cilt: 2 - Sayı: 2

47-58

Uzungöl, Taşkıran, Geleneksel malzeme, Kurtboğaz yapım tekniği, Göz dolgu yapım tekniği

Uzungöl, Taşkıran, Traditional Materials, Kurtboğaz Construction Technique, Göz dolgu Construction Technique

6341