Selman Selim AKYÜZ

AŞI KARŞITLIĞI VE ŞEFFAFLIK ALGISINDA İLETİŞİM PRATİKLERİ VE SİYASAL AİDİYETLERİN ROLÜ

Yeni Medya Elektronik Dergisi

2021-Cilt: 5 - Sayı: 2

172-185

Aşı Karşıtlığı, Şeffaflık, Siyasal Aidiyet, Sosyal Medya, Koronavirüs

3218

Benzer Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM KANAAT ÖNDERLERİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARAŞTIRMASI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Funda İNCE BAKİ

Abdulhamid el Katib ve Abdullah ibnu’l-Mukaffa’nın Siyasetnamelerinde Siyasal İktidarın Meşruluk Kaynağına Dair Bir Değerlendirme

Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Ramazan LEVENT

Toplum Bağışıklamasında Ebelerin Rolleri Ve Güncel Sorun; Aşı Karşıtlığı

Biruni Sağlık ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Hülya AYÇİÇEK

FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erdem ÇİLTAŞ

48 Ay Ve Daha Küçük Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Aşılarına Yönelik Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care

Yeliz MERCAN, Çiğdem ÖZTEMEL, Seda BULUT

TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK “SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI”

Memleket Siyaset Yönetim

Fulya AKYILDIZ

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

AŞI REDLERİNİN ARTMASI VE AŞI KARŞITLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

Gülsüm Hatice YÜKSEL, Ahmet TOPUZOĞLU