Hakan ALPHAN, Mehmet Ali DERSE

Bölgesel Ölçekli Peyzaj Envanteri ve İzleme için Bir Araç Olarak Arazi Örtüsü Haritalama

Land Cover Mapping As A Tool For Regional Landscape Inventory And Monitoring

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 2

81-95

arazi örtüsü, haritalama, ASTER, Bölgesel Planlama, peyzaj karakteri, Mersin

Land cover, mapping, ASTER, regional planning, landscape character

7129

Benzer Makaleler

BELLEK TAŞIYICILARI OLARAK TARİHİ PEYZAJ KARAKTER ALANLARI: PRİENE ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Nergiz BELEN, Şükran ŞAHİN

İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi

Filiz Bektaş BALÇIK, A Gonca BOZKAYA, Çiğdem GÖKSEL, A Özgür DOĞRU, N Necla ULUĞTEKİN, Seval SÖZEN

DOĞU KARADE İZ BÖLGESİ FI DIK ARAZİLERİ İ TARIMSAL KULLA IMA UYGU LUK SI IFLARI I BELİRLE MESİ, PİLOT ÇALIŞMA; Ü YE-TEKKİRAZ BELDESİ

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Orhan DENGİZ, Nutullah ÖZDEMİR, Elif ÖZTÜRK, Tuğrul YAKUPOĞLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİLERİNİN TARIMSAL KULLANIM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Orhan DENGİZ, Mustafa USUL, Mehmet KEÇECİ

Assessment of Road-Induced Landscape Fragmentation and Implications for Landscape Planning: the case of İzmir Province

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Ebru ERSOY TONYALOĞLU

Mersin Yöresi Müzik Kültürü ve Trt Repertuarına Kayıtlı Mersin Türkülerinin İncelenmesi

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Derya YAZICI

Mersin’in Marka Kent Olma Sürecinde Liman ve Serbest Bölgeye İlişkin İnternet Pazarlaması Uygulamalarının Rolü

AJIT-e: Academic Journal of Information Technology

Nihal PAŞALI TAŞOĞLU

BURSA İLİ’NDE EKOLOJİK KENT KORİDORLARI POTANSİYELİNİN VE DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ

ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts

Anil AKIN