Güler Ufuk DEMİRBAŞ, Özgen Osman DEMİRBAŞ

Biyofilik Tasarım Kapsamında Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık Arakesiti: Eğitim Programlarının Karşılıklı Değerlendirilmesi

The Interface Between Landscape Architecture And Interior Architecture In The Context Of Biophilic Design: Comparison Of The Educational Programs

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 2

50-60

Peyzaj Mimarlığı, İçmimarlık, Yaşam Dostu Tasarım, Biyofilik Tasarım

landscape architecture, interior architecture, life-friendly design, biophilic design

8030