Pervin YEŞİL, Mesut GÜZEL

ORDU İLİ ALTINORDU İLÇESİNDEKİ CADDE VE SOKAK ADLARININ PEYZAJ TERİMLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF STREET NAMES IN ORDU-ALTINORDU IN THE CONTEXT OF LANDSCAPE TERMS

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

2021-Cilt: 4 - Sayı: 2

115-128

Ordu ili, toponimi, sokak adları, peyzaj ögesi, peyzaj mimarlığı

Ordu province, toponymy, street names, Landscape architecture, landscape elements

5022

Benzer Makaleler

Ordu İlindeki Mahalle Adlarının Doğal ve Kültürel Peyzaj Ögeleri Bağlamında İncelenmesi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Mesut GÜZEL, Pervin YEŞİL

Adalar Denizi Toponimisinin Jeopolitik Kıskacında Değerlendirilmesi

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi

Mete ŞİNİK, Ömer Faruk İNCİLİ

BELLEK TAŞIYICILARI OLARAK TARİHİ PEYZAJ KARAKTER ALANLARI: PRİENE ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Nergiz BELEN, Şükran ŞAHİN

1595 TARİHLİ DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVÂ-İ AHISHA’DAKİ MOĞOLCA KİŞİ ADLARI ÜZERİNE

Karadeniz Araştırmaları

Sinan UYĞUR

Yer adları üzerine bir inceleme: Muş köy adları örneği

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Fethullah ÇİFTÇİ

Tırmış Civarındaki Mikrotoponimler: Bölgesi, Anlamları, Açıklanmamış Sorular

Tehlikedeki Diller Dergisi

александр валерьянович КУЗНЕЦОВ, надежда михайловна КУЗНЕЦОВА

THE ROLE OF GIS MAPPING METHOD IN TOPONYMY RESEARCH

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Aygul YEGINBAYEVA, Kuat SAPAROV, Mariyash ARALBEKOVA, Emin ATASOY, Alaattin KIZILÇAOĞLU, Jan A. WENDT

Rekreasyon Alanlarında Ziyaretçi Tercihlerinin Sosyal Medya Verileri Kullanılarak Değerlendirilmesi: Ordu İli Örneği

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Mesut GÜZEL, Murat YEŞİL