Benzer Makaleler

İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi

Filiz Bektaş BALÇIK, A Gonca BOZKAYA, Çiğdem GÖKSEL, A Özgür DOĞRU, N Necla ULUĞTEKİN, Seval SÖZEN

Iğdır ili arazi kullanımı/örtü değişiminin Corine izlemesi ile değerlendirilmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Mücahit KARAOĞLU, Erhan ERDEL

BURSA İLİ’NDE EKOLOJİK KENT KORİDORLARI POTANSİYELİNİN VE DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ

ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts

Anil AKIN

DOĞU KARADE İZ BÖLGESİ FI DIK ARAZİLERİ İ TARIMSAL KULLA IMA UYGU LUK SI IFLARI I BELİRLE MESİ, PİLOT ÇALIŞMA; Ü YE-TEKKİRAZ BELDESİ

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Orhan DENGİZ, Nutullah ÖZDEMİR, Elif ÖZTÜRK, Tuğrul YAKUPOĞLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİLERİNİN TARIMSAL KULLANIM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Orhan DENGİZ, Mustafa USUL, Mehmet KEÇECİ

Yeşilova (Burdur) İlçesinde Arazi Kabiliyet Sınıflaması ve Corine Verilerine Göre 2018 Yılı Arazi Kullanım Özellikleri

Doğu Coğrafya Dergisi

Kadir TUNCER, Kadir DENİZ

Pazarcık (Kahramanmaraş) İlçesi Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi (1990-2018)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Şeyma NACAR, Nadire KARADEMİR

UŞAK İLİNİN ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN CORINE VERİLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ

Turkish Journal of Forest Science

Hüseyin Berk TÜRKER