Cihan ALAN

Yazılı Metinden Sözlü Çeviride ‘Garden-Path’ Tümcelerin İşlemlenmesi: Deneysel bir Çalışma

Processing Garden-Path Sentences in Sight Translation: An Experimental Study

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

2020-Sayı: 29

1-16

garden-path sentence, sight translation, parsing, working memory, sentence processing

352 124

7
Benzer Makaleler