Aqsa SİDDİQ, Muhammad Farooq JAN, Khursheed IQBAL, Farhan AHMED, Adil ADNAN

HASTALAR PERSPEKTİFİNDEN PAKİSTAN HASTANELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİ

QUALITY OF HEALTHCARE SERVICES IN HOSPITALS OF PAKISTAN: FROM PATIENTS’ PERSPECTIVE

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 1

1-20

Kalite, Servqual, Rekabetçilik, Sağlık Hizmetleri

Quality, SERVQUAL, Competitiveness, Healthcare Services

45 29

7
Benzer Makaleler

İLAÇ SEKTÖRÜNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ (KFG) MATRİSİNİN OLUŞTURULMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Özlem İpekgil DOĞAN, Rabia İşık ARICAN

Pandemi Sırasında Çocuklarda Negatif Laparotomi Oranlarının Değerlendirilmesi

Genel Tıp Dergisi

Ayşe Betül ÖZTÜRK, Cengizhan KILIÇASLAN, Sibel Çiğdem TUNCER, Melike ORDU

HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ BEKLENTİLERİ VE ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Gizem Zevde AYDIN, Elif DİKMETAŞ YARDAN

HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ BEKLENTİLERİ VE ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty

Gizem Zevde AYDIN, Elif DİKMETAŞ YARDAN

HASTALAR PERSPEKTİFİNDEN PAKİSTAN HASTANELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİ

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

Aqsa SİDDİQ, Muhammad Farooq JAN, Khursheed IQBAL, Farhan AHMED, Adil ADNAN

İnönü Sağlık Ocağı bölgesinde hizmet alan kesimin hoşnutluk ve beklentileri

Sağlık ve Toplum

Tümer PALA, Sevin ERGİN

BULANIK SERVQUAL YAKLAŞIMIYLA TOPLU TAŞIMADA KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Ali Rıza FİRUZAN, Süleyman ALPAYKUT, Ümit KUVVETLİ

FRANSA ULUSAL YÖNETİCİLİK OKULU’NUN ÜST DÜZEY KAMU YÖNETİCİSİ YETİŞTİRMEDE YERİ VE KAPATILMASI SÜRECİ

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Bedrettin ÖZMEN