Mehmet KAPLAN

LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞMALARI: YAZINÖLÇÜM VE DEĞERLEME ANALİZİ

STRATEGIC MANAGEMENT STUDIES OF GRADUATE BUSINESS STUDENTS: BIBLIOMETRIC ANALYSIS

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 3 - Sayı: 1

50-68

Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Stratejik Yönetim, Yazınölçme ve Değerleme Analizi

Graduate Business Students Symposium, Strategic Management, Bibliometric Analysis

6139