Mehmet Eşref ALKIŞ, Yusuf ALAN

Elektroporasyon İşlemi Sırasında Oluşan Hücre Ölümünde Darbe Frekansının Önemi

The Importance Of Pulse Frequency in Cell Death During Electroporation Process

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

2021-Cilt: 9 - Sayı: 2

887-890

Darbe Frekans, Elektrokemoterapi, Elektroporasyon, HepG2 Hücreleri, Hücre İnhibisyonu

Cell Inhibition, Electrochemotherapy, Electroporation, HepG2 Cells, Pulse Frequency

451