Abdulhalim İNAM

Türk Ordusunda İmamlık Müessesi ve Çanakkale Muharebelerindeki Mânevî Rolü

Institution of Imamate in The Turkish Army and Spiritual Role in The Battles of Çanakkale

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

2018-Cilt: 1 - Sayı: 2

1-14

Çanakkale Savaşı, Orduda İmamlık, Ordunun Maneviyatı

Dardanelles War, Imperial Army, Army’s Spirituality

7515