Nuri KEMAL, Nagihan OĞUZ DURAN

Türkiye’de Yükseköğretimdeki Ahıskalı Öğrencilerin Mutluluk ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Research Based on Some Demographic Variables in Terms of Happiness and Psychological Resilience Level of higher education Ahıskalı students in Turkey

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

2020-Cilt: 3 - Sayı: 1

1-15

Ahıska Türkü, Mutluluk, Psikolojik sağlamlık

Ahiska Turks, Happiness, Resilience College Students

5722