Şerif ESENDEMİR

Türkiye’de Yaşlılık Algısı: Yaşlı Ayrıcalığı ve Ayrımcılığı Üzerine Bir İnceleme

Perception of Aging in Turkey: A Study on Elder Privilege and Discrimination

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 4 - Sayı: 2

74-86

Yaşlı ayrıcalığı, Yaşlı ayrımcılığı, Gelenek, Modernleşme, Medya.

Age Privilege, Ageism, Tradition, Modernization, Media

77 23

7
Benzer Makaleler

Türkiye’de Yaşlılık Algısı: Yaşlı Ayrıcalığı ve Ayrımcılığı Üzerine Bir İnceleme

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Şerif ESENDEMİR

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

YAŞAM VE ÖLÜM ARASINDA BİR UĞRAK OLARAK YAŞLILIK

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özlem DUVA

At Gözlüklerini Çıkararak Nebevi Sünnet’e Bakmak: Nano Gelenekten Makro Geleneğe -Bir Kitap Üzerine Notlar- / Looking at Sunnah in Relation to the Prophet by Taking Off the Blinders: From Nano Traditions to Macro Traditions -Notes on a Book- / «إزالة غشاوة العين عند النظر إلى السنة النبوية بتمعن كل

İlahiyat Akademi

Mehmet Hayri KIRBAŞOĞLU

AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE MEDIA VIEWING HABITS OF ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN WHO TOOK MEDIA LITERACY COURSES

Humanities Sciences

Hamza CAKIR, Mustafa KOÇER, Hakan AYDIN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM KANAAT ÖNDERLERİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARAŞTIRMASI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Funda İNCE BAKİ

Medya İle Din İlişkisini Yeniden Düşünmek

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi

Omar MALKAWİ, Çevirmen: Omar MALKAWİ

YouTube’da Alternatif Medya Yaratmak: Flu TV İş Modeli

Sosyal Mucit Academic Review

Ferhat FERİK, Devrim İNCE