7
Benzer Makaleler

İNSAN SAĞLIĞI VE BESLENME FİZYOLOJİSİ AÇISINDAN MAGNEZYUM

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Fatma ERGÜN

Serebral Palsili Çocuklarda Beslenme Alışkanlıkları ve Sorunları: Kesitsel Bir Çalışma

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Hilal HIZLI GÜLDEMİR, Merve PEHLİVAN

KURUTULMUŞ ET İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ TAM BUĞDAY UNLU GALETALARDA IN VITRO DEMİR BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN SAPTANMASI

Gıda

Emine ERDAĞ AKCA, Özlem ÇAĞINDI, Ergun KÖSE

Kayseri Yöresinde Dışkı Muayenesine Göre Köpeklerde Bulunan Sindirim Sistemi Helmintleri ve Bunların Yaygınlığı

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Önder DÜZLÜ, Anıl İÇA, Alparslan YILDIRIM, Abdullah İNCİ, Ahmet YAVUZ

Total parenteral nutrisyon ve total enteral nutrisyonun immün sistem üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Gülhane Tıp Dergisi

Mutlu YAKUT, SERHAT OĞUZ, Nihat KAYMAKÇIOĞLU, Sadettin ÇETİNER, Abdurrahman ŞİMŞEK, Akif TAN, Derviş ŞEN

Üniversitede okuyan kız öğrencilerin diyetle tükettikleri kalsiyum, magnezyum ve demir'in saç ve serum düzeylerine etkisi

Beslenme ve Diyet Dergisi

Müjde Baysan KAZANÇ, Sevinç YÜCECAN

Isı Stresine (350C) Maruz Bırakılan Bıldırcınlarda Rasyona İlave Edilen Magnezyumun Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

N. ÇETİN, E. ÇETİN, O. KÜÇÜK

Magnezyum lignosülfonat modifiyeli bitümün akış özelliklerinin ve aktivasyon enerjisinin araştırılması

Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering

Ahmet Münir ÖZDEMİR, Bahadır YILMAZ