Yasemin ÇINAR, Ruhi KABAKÇI

Egzersiz çeşitlerinin ratlarda uygulama protokolleri ve akut yorucu egzersizin oksidatif stres ile ilişkisi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2021-Cilt: 1 - Sayı: 2

126-139

Egzersiz çeşitleri, rat, akut yorucu egzersiz, oksidatif stres

7913

Benzer Makaleler

Egzersiz Bağımlılığı ve Sosyal Karşılaştırma: İşitme Engelli ve İşitme Engelli Olmayan Bireyler Üzerine Bir Araştırma

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Hale KULA, Emire ÖZKATAR KAYA

Leflunomid Akut Yüksek Fruktoz ile Beslenen Sıçanların Hipotalamusunda Lipid Profillerini ve Oksidatif Stresi İyileştirir

Veterinary Sciences and Practices

Özgen KILIÇ ERKEK, Gülşah GÜNDOĞDU, Mehmet ALPUA, Melek BOR KÜÇÜKATAY

Toplum Kökenli Pnömonili Hastalarda Ürik Asit Düzeyi ile Hastanede Yatış Süresi ve Mortalite Arasındaki İlişki

Klinik Tıp Aile Hekimliği

Yrd. Doç. Dr. Yasemin KAYA

Apigenin-7-Glikozit Antioksidan Enzim Sisteminin Aktivasyonu ve Kaspaz Genlerinin Ekspresyonunun İnhibisyonu Yoluyla SH-SY5Y Hücrelerinde Hidrojen Peroksit İndüklü Oksidatif Stresi ve Nöronal Ölümü Azaltır

Genel Tıp Dergisi

Ebru GÜÇLÜ, İlknur ÇINAR AYAN

Thiol/Disulfide Balance in Induced Phenylketonuria Model

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

Çiğdem ÇİÇEK

TAŞKÖPRÜDE YETİŞTİRİLEN TIBBİ NANENİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Nesrin İÇLİ

Toxoplasma gondii'li koyunlarda Oksidatif Stresin Glutatyon, Malondialdehit Düzeyi, Oksidatif Stres İndeksi, Toplam Oksidan Durumu ve Toplam Antioksidan Kapasitesi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Nergis ULAŞ, Mustafa Sinan AKTAŞ, Kerim Emre YANAR, Ömer AYDIN, Muhammed Sertaç EROĞLU, Emre EREN

Naringin is a Possible Protective Agent in a Rat Model of Polymicrobial Sepsis

Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları Dergisi

Murat KARAMEŞE