Asad LAYEK

Zekeriyya Tamer’in Öykülerinde Sonucun Mikroanlatısal Tenkidi

A Micronarrative Approach to CONCLUSION in Zakaria Tamer's Very Short Story

Kalemname

2021-Sayı: 12

134-144

Tenkit, Edebiyat, Anlatısal, Kısa Hikaye, Zekeriya Tamer

Criticism, Literature, Narrative, Short story, Zekeriya Tamer, CriticismLiterature NarrativeShort storyZekeriya Tamer

6315