Özgen GÖÇMEN

Unutulmaz turizm deneyiminin destinasyon sadakatine etkisi: Bursa üzerine bir araştırma

The impact of memorable tourism experience on destination loyalty: A research on Bursa

Journal of Tourism Research Institute

2022-Cilt: 3 - Sayı: 1

1-27

Turizm Deneyimi, Unutulmaz Turizm Deneyimi, Destinasyon, Destinasyon Sadakati, Bursa

Tourism Experience, Memorable Tourism Experience, Destination, Destination Loyalty, Bursa

97 16

7