Çağlar ÇAM, Hasan GÜRKAN

TÜRK TELEVİZYON KANALLARINDA YABANCI FORMATLARIN GLOKALİZASYONU: BİR SAHA ARAŞTIRMASI

GLOCALIZATION OF FOREIGN FORMATS IN TURKISH TELEVISION CHANNELS: A FIELD RESEARCH

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 16

87-121

televizyon kanalları, glokalizasyon, yerelleştirme, globalizm

television channels, glocalization, localization, globalism

4924