Sema YILMAZ

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Günlük Hayattaki Yansımaları: Çorum/Alaca Örneği

İmgelem

2018-Cilt: 2 - Sayı: 2

59-79

Toplumsal Cinsiyet, Kamusal Alan, Özel Alan, Emek

71 34

7
Benzer Makaleler

Turizm Literatüründe Duygusal Emek ve Estetik Emek Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

Hülya YEŞİLYURT

Zihinsel Yetersizlik Gösteren Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kadriye YILDIZ, Ahmet YIKMIŞ

İNSAN HAKLARI, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİAVRUPA PARLAMENTOSUNDA KADIN TEMSİLİYETİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Duru ŞAHYAR AKDEMİR, Selenay TÜFEKÇİOĞLU, Berkay KARLIDAĞ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ İNCELENMESİ (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ali ERÇAKIR, Canan YÖRÜK

Matematiğin Cinsiyetinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerinden Anlamlandırılması

Educational Academic Research

Gülşah ÖZDEMİR BAKİ, Esra KARAKUŞ UMAR

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN: KURAMSAL BİR TARTIŞMA

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Nurgül ERGÜL GÜVENDİ

Sosyal Medya Mecraları ile Birey Arasındaki İlişkiye Bruno Latour’un Aktör-Ağ Teorisi Açısından Bir Bakış

Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Esra YILMAZ

ÖZBEK ASILLI AFGAN GÖÇMEN KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE GÖRE MEKÂN KULLANIMI VE KÜLTÜREL ADAPTASYON SORUNLARI: OVAKENT ÖRNEĞİ (HATAY)

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mürşide COŞKUN, Bayram ÇETİN