Hatice ŞAŞMAZ

Tanzimat Dönemi’nden 1960’lara Türk Tiyatrosunda Politik Öğeler

THE POLITICAL ELEMENTS IN TURKISH THEATRE FROM THE TANZIMAT PERIOD TO THE 1960S

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi

2019-Cilt: 4 - Sayı: 7

443-461

Türk Tiyatrosu, Politik Öğeler, Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Dönemi, Cumhuriyet Dönemi

Turkish Theatre, Political Elements, Tanzimat Period, Meşrutiyet Period, Republican Period

98 65

7