Cevher GÖZMEN ÇETİN

Sanatçı ve Siyasetçi: Jacques-Louis David ve “Marat’ın Ölümü”

ARTIST AND POLITICIAN: JACQUES-DAVID AND “THE DEATH OF MARAT”

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi

2018-Cilt: 3 - Sayı: 5

325-345

Jacques-Louis David, Marat’ın Ölümü, Resim sanatında tiyatrallık, Neoklasisizm

Jacques-Louis David, Marat’s Death, Theatricality in painting, NeoClassicism

11675