Hüseyin TİLKİ

Duvarın Yıkılışı ve Arazi Sanatı

THE FALL OF THE WALL AND LAND ART

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi

2018-Cilt: 3 - Sayı: 5

308-324

Arazi sanatı, Duvar, Sınır, Sanat, Mekân

Land art, Wall, Border, Art, Place

6251