Mustafa TİLKİ, Canan YILDIRAN, Yahya FİDAN

A ve B Kişilik Tiplerine Göre Çalışanların Performans Algılarındaki Farklılık Analizi

Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi

2021-Cilt: 5 - Sayı: 2

98-124

Kişilik, A Tipi Kişilik, B Tipi Kişilik, Performans, Yönetim

575