Şerafettin KELEŞ, Sümeyra ÜN

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SOSYAL HİZMETLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

2020-Cilt: 6 - Sayı: 1

73-87

Memnuniyet, Hizmet, Farkındalık, Katılım, Büyükşehir Belediyesi

77 39

7
Benzer Makaleler

Belediye Hizmetlerinde Teknoloji Kültürü: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği

Kent Akademisi

Sedat ULUGÖL, Filiz Tufan EMİNİ KURTULUŞ

Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği Seçim Sisteminin Sebep Olduğu Sorunlar

Akademik İzdüşüm Dergisi

Fatih GÜLER

6360 SAYILI KANUNUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN KIRSAL ALANINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNE ETKİLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ

Memleket Siyaset Yönetim

Filiz AYDIN KOÇ, Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN

TOWARDS THE CRISIS IN METROPOLITAN MUNICIPALITY: THE EFFECTS OF THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM ON THE CENTER-LOCAL RELATIONS AND PROBLEM

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Şenol ADIGÜZEL

Sosyal Medya Özellikleri Müşteri Bağlılığını Tetikler mi? Akıllı Telefon Markaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Emre POLAT, Özge KİREZLİ

BELEDİYELERDE STRATEJİK GÖÇ YÖNETİMİ: HATAY, ADANA VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MUKAYESELİ ANALİZİ

Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kamil ÖZASLAN, Abdurrahman Muhammet BANAZILI

Van Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Sunmuş Olduğu Hizmetlerin Değerlendirilmesi: İpekyolu ve Gevaş İlçe Büyükşehir Belediyeleri Örneği

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Muhammed Hanifi VAN, Vedat YILMAZ

Okul Yöneticilerinin Sosyal Hizmet Liderliği Algılarının Değerlendirilmesi

Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Aysegül DÜZGÜN