Mustafa DERECİ

İSLAMİ FİNANSTA GECİKME CEZASI UYGULAMALARI

DEFAULT PENALTY APPLICATIONS IN ISLAMIC FINANCE

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

2020-Cilt: 15 - Sayı: 2

131-142

İslami Finans, Tahsili Gecikmiş Alacaklar, Gecikme Cezası

12383