Sefa ÖZBEK

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ: YENİ NESİL PANEL BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR

ANALYSIS OF EXTERNAL DEBT SUSTAINABILITY IN DEVELOPING COUNTRIES: EVIDENCE FROM NEW GENERATION PANEL UNIT ROOT TESTS

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

2021-Cilt: 16 - Sayı: 2

155-163

Dış Borç, Cari Açık, Yapısal Kırılmalar, Panel Birim Kök

External Debt, Current Account Deficit, Structual Breaks, Panel Unit Root

7721