Seçkin ÖZMEN, Esma SANCAR

Dijital Ortamda Bir Tüketim Motivasyonu Olarak Zaman Tasarrufu: Kadinlarin Giyim Kuşam Tüketiminde Istanbul Örneği

Time-Saving as A Motivator for Consumption via Digital Platforms: Istanbul Example in the Consuming of Clothes

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

2021-Cilt: 4 - Sayı: 1

81-96

Kadınlar, Tüketim, İnternet, Zaman Tasarrufu, Kıyafetler

Women, Consumption, Internet, Time-Saving, Clothes

8943

Benzer Makaleler

X VE Z KUŞAĞININ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları

Nurgül TOKA, Ayça ÇEKİÇ AKYOL

Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların Mobil İnternet Deneyimleri: İnternet Erişim, Kullanım, Etkinlikler, Beceriler ve Risklerin Karşılaştırmalı Analizi

Eurasian Journal of Educational Research

Engin KURSUN, Yigit Emrah TURGUT

Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin boş zaman engellerinin boş zaman motivasyonlarına etkisinin araştırılması: Bartın üniversitesi örneği

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Bilimleri Dergisi

Hasan GÜLER, Mutlu TÜRKMEN

Hedoni̇k Tüketi̇m ve Meta İhtiyaçlar: Gazali̇ Üzerinden Bir Sorgulama

Erdem

Hasan TUTAR

TÜKETİCİLERİN ÖZEL İNDİRİM GÜNLERİNDE ÇEVRİMİÇİ YAPTIKLARI SATIN ALMALARINDAKİ TÜKETİM EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

International Review of Economics and Management

Betül KARABIYIK, M. Emin AKKILIÇ

İnsan Sonrası Kurguda Tüketim Olgusunun Önemi ve Tüketime Bakışı Cesur Yeni Dünya Romanı Üzerinden Okumak

Journal of Economy Culture and Society

Ömer TORLAK

Diderot Etkisi Bağlamında Reklamlardaki Sembolik Tüketimin Anlamlandırılması: Televizyon Reklamları Üzerine Bir İnceleme

Intermedia International e-Journal

Şeyma KARA, Ersin DİKER

Covid 19 Pandemisinde Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Simge AKSU