Benzer Makaleler

Sürdürülebilirlik Kütüphane Yakınsamasına Bilgi Üzerinden Farklı Bir Bakış: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Kütüphaneler

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Ali AKKAYA

MAG-TIG- Tozaltı Kaynak Bağlantısının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Termal Analizi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

NECAT ALTINKÖK

Sürdürülebilir Kalkınmadan Kurumsal Sürdürülebilirliğe: Teorik Değerlendirme

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Erhan Cahit BAHADIR, Ali Osman GÜRBÜZ

Active tectonic and paleoseismologic characteristics of the Yenice-Gönen fault, NW Turkey, in light of the 18 March 1953 Yenice-Gönen Earthquake (Ms=7.2)

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Akın KÜRÇER, Selim ÖZALP, Ersin ÖZDEMİR, Çağıl UYGUN GÜLDOĞAN, Tamer Y. DUMAN

TÜRK EĞİTİMİNDE İLKÖĞRETMEN OKULLARINA BİR BAKIŞ: GÖNEN İLKÖĞRETMEN OKULU

Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi

Esin YÜZBAŞI

Sürdürülebilir tüketim davranışları üzerine sürdürülebilir sanat

Yıldız Journal of Art and Design

Tamer ASLAN

Yaşayanların Zararına Ölülerin Yasını Tutmaya Devam Edemeyiz: Çevresel Sürdürülebilirlik İçin GHRD Uygulamaları, İslami Defin Ritüelleri ve Yeşil Defin

Paradigma

Ehikioya Hilary OSOLASE, Roziah Mohd RASDİ, Zuraina DATO MANSOR

Yaşayanların Zararına Ölülerin Yasını Tutmaya Devam Edemeyiz: Çevresel Sürdürülebilirlik İçin GHRD Uygulamaları, İslami Defin Ritüelleri ve Yeşil Defin

Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi

Ehikioya Hilary OSOLASE, Roziah Mohd RASDİ, Zuraina DATO MANSOR