İlhan KOÇ, Mehmet Oğuz DURU, Sevde Gülizar DİNÇER

Yapılarda Gömülü ve Kullanım Enerjisi Kavramlarının Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) Metodolojisiyle İrdelenmesi

Examination of Embodied and Operational Energy Concepts in Buildings with Life Cycle Assessment (LCA) Methodology

bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design

2022-Cilt: 3 - Sayı: 1

55-69

Gömülü enerji, kullanım enerjisi, karbon salınımı, yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), sürdürülebilirlik

Embodied energy, operational energy, carbon emission, life cycle assessment, sustainability

78 31

7